e-kierowca

Switch to desktop

Jak wygląda egzamin?

Egzamin kończący kurs dokształcający początkowy obejmuje zagadnienia określone w ramowym programie, natomiast egzamin kończący kurs dokształcający doskonalący obejmuje sprawdzenie znajomości nowych regulacji prawnych oraz rozwiązań merytorycznych, dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w zakresie objętym ramowym programem.

Egzaminy, przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań pochodzących z katalogu pytań egzaminacyjnych, przygotowanego przez jednostkę upoważnioną. Jednostka ta podaje do publicznej wiadomości przykładowe pytania egzaminacyjne dla każdego rodzaju kursu dokształcającego.

Test pisemny składa się w przypadku egzaminu kończącego:

  1. kurs podstawowy - z 30 pytań;
  2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - z 18 pytań;
  3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - z 15 pytań;
  4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - z 15 pytań.
  5. Czas trwania testu pisemnego, o którym mowa w ust. 3, wynosi w przypadku egzaminu kończącego:
  6. kurs podstawowy - 90 minut;
  7. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - 60 minut;
  8. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - 45 minut;
  9. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - 45 minut.

Egzamin zdają osoby, które w testach udzielą co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi. W przypadku niezdania egzaminu, zainteresowanemu przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu.

Copyright © e-kierowca sp. z o.o. sp.k.

Do góry Pełna wersja

Serwis e-kierowca.pl wykorzystuje "cookies" (ciasteczka) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz personalizacji ustawienia treści i usług. W przypadku braku zgody na ich zapisywanie konieczna jest zmiana odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej.

Akceptuję cookies.