Kurs Trenera Wykładowcy – 1 TEMAT: Zmiany w Ustawie o transporcie drogowym

start najbliższej transmisji 01.12.2021 r. 15:00-15:45

Kurs Trenera Wykładowcy 2022

Szkolenie z zakresu zmian w kursach dla kierowców zawodowych wprowadzonych zmianami w ustawie o transporcie drogowym i rozporządzeniem w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zgłoś się teraz!

Kurs zakończony możliwością zdobycia Certyfikatu trenera wykładowcy potwierdzającego posiadanie wiedzy, umiejętności i wykształcenia niezbędnego do zapewnienia prawidłowego przebiegu realizowanych zajęć z tematu Kwalifikacji Wstępnej i Szkolenia Okresowego oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego użycia komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia.

Dlaczego warto skorzystać z kursu?

  • Dowiesz się jak przygotować swój ośrodek do zmian w przepisach 
  • Zabezpieczysz się przed błędem skutkującym zamknięciem ośrodka 
  • Otrzymasz Certyfikat Trenera Wykładowcy - jako potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy zapewniającej przeprowadzenie szkoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami

Dlaczego warto skorzystać z kursu?

Kurs składa się z 4 tematów obszernie omawiających zagadnienia wprowadzone nowelizacją ustawy o Transporcie drogowym i rozporządzeniem w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy

Każdy z tematów prezentowany jest w 4 dogodnych terminach - można wybrać jeden lub uczestniczyć we wszystkich.

Wygodna forma szkolenia on-line.

Wiedza przekazana przez wykładowców posiadających odpowiednią wiedzę, wykształcenie i doświadczenie Marek Rupental, Michał Łydka.

Czy to kosztuje? Ty decydujesz!

Zapisz się i bez ograniczeń zdobywaj wiedzę. Sam zdecydujesz, czy potrzebujesz Certyfikatu Trenera Wykładowcy, który wydajemy po zakończonym szkoleniu.

Koszt: 590 zł

Harmonogram szkoleń

1 TEMAT: Zmiany w Ustawie o transporcie drogowym

- omówienie warunków, jakie spełnić musi kierowca zawodowy

- omówienie trybu szkolenia

- omówienie funkcjonowania ośrodka po wprowadzonych zmianach

Terminy:

24.11.2021 r. 15:00 - 15:45

01.12.2021 r. 15:00 -15:45

07.12.2021 r. 15:00 - 15:45

17.12.2021 r. 15:00 - 15:45

2 TEMAT: Rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowych

- omówienie zmian w rozporządzeniu w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Terminy:

21.12.2021 r. 15:00 -15:45

29.12.2021 r. 15:00 - 15:45

04.01.2022 r. 15:00 - 15:45

12.01.2022 r. 15:00 - 15:45

3 TEMAT: Obieg dokumentów w ośrodku

Terminy:

20.01.2022 r. 15:00 - 15:45

25.01.2022 r. 15:00 - 15:45

02.02.2022 r. 15:00 - 15:45

15.02.2022 r. 15:00 - 15:45

4 TEMAT: Obsługa oprogramowania

- obsługa oprogramowania

- pobieranie PKZ

Terminy:

23.02.2022 r. 15:00 - 15:45

01.03.2022 r. 15:00 - 15:45

09.03.2022 r. 15:00 - 15:45

18.03.2022 r. 15:00 - 15:45