Przejdź do treści
Strona główna » SZKOLENIA ADR » PODRĘCZNIK ADR

PODRĘCZNIK ADR

Podręcznik ADR możesz zakupić tutaj

Wydanie III podręcznika „Kurs ADR” jest opracowane zgodnie z wersją ADR obowiązującą w latach 2021-2023.

Autorem materiałów jest Norbert Świderek – uznany w kraju ekspert i wieloletni praktyk w dziedzinie przewozu towarów niebezpiecznych. Od lat zajmuje się szkoleniem kierowców zawodowych i doradców DGSA. Jest członkiem Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA.

Podręcznik „Kurs ADR 2017 – 2019” zawiera wszystkie zakresy tematyczne bloków programowych kursów na przewóz towarów niebezpiecznych. Wszystkie kursy ADR są zawarte w jednym grzbiecie.

Podręcznik zawiera również materiały dodatkowe, ułatwiające zdanie egzaminu oraz pomocne w codziennej pracy kierowcy, m.in.:

 • tabelę zawierającą kompletny wykaz towarów niebezpiecznych,
 • alfabetycznie i numerycznie poukładany wykaz towarów niebezpiecznych,
 • pytania kontrolne zamieszczone po każdym z działów,
 • aktualną podstawę prawną przy każdym z rozdziałów,

Standardowo, do podręcznika dołączany jest bezpłatny dostęp do e-kursu ADR. E-kurs ADR stanowi doskonałe uzupełnienie kształcenia z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Kursant może w interesujący i nowoczesny sposób utrwalić swoją wiedzę, którą nabył za pośrednictwem podręcznika ADR.

W e-kursie ADR znajduje się również baza pytań występujących na egzaminie państwowym, dzięki czemu kursant ma możliwość lepszego przygotowania się do egzaminu.

ZAKRES I UPORZĄDKOWANIE TREŚCI MAKSYMALNIE UŁATWIA NAUKĘ:

 • 1. Spotkania 1-3 (trzy dni kursu)
  Obejmują materiał wymagany w czasie szkolenia podstawowego: przepisy prawne, klasyfikacja (z wyłączeniem klasy 1 i 7), wyposażenie pojazdów, dokumentacja (z wyłączeniem dokumentów wymaganych przy przewozie w cysternach oraz klasy 1 i 7), przewóz w sztukach przesyłki, przewóz luzem, zasady zachowania się na drodze – w tym w tunelach, kontrola przewozu towarów niebezpiecznych, podstawowe zasady pierwszej pomocy.
 • 2. Spotkania 4-5 (dwa dni kursu)
  Obejmują materiał wymagany w czasie szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu w cysternach: identyfikacja materiałów dopuszczonych do przewozu w cysternach, dokumenty wymagane w czasie przewozu w cysternach (zaświadczenie dopuszczenia pojazdu ADR, specyficzne zapisy w dokumencie przewozowym), wymagania konstrukcyjne wobec pojazdów, wymagania konstrukcyjne wobec cystern, podstawowe zasady podczas napełniania i opróżniania cystern, zachowanie się cysterny podczas jazdy.
 • 3. Spotkanie 6 (jeden dzień kursu)
  Obejmuje materiał wymagany w czasie szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu materiałów wybuchowych klasy 1: klasyfikacja materiałów wybuchowych, dokumenty wymagane w czasie przewozu materiałów wybuchowych (zaświadczenie dopuszczenia pojazdu ADR, specyficzne zapisy w dokumencie przewozowym), wymagania konstrukcyjne wobec pojazdów.
 • 4. Spotkanie 7 (jeden dzień kursu)
  Obejmuje materiał wymagany w czasie szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7: podstawowe informacje o promieniowaniu jonizującym, klasyfikacja materiałów promieniotwórczych, dokumenty wymagane w czasie przewozu materiałów promieniotwórczych – specyficzne zapisy w dokumencie przewozowym, konstrukcja sztuk przesyłki, zasady ładowania pojazdów i organizacji przewozu.
 • 5. Załącznikiem do podręcznika są instrukcje pisemne zgodne z ADR dla członków załogi pojazdu obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku.
 • 6. Osobno zebrano przykładowe pytania egzaminacyjne posegregowane według treści spotkań.

Autorem materiałów jest Norbert Świderek – uznany w kraju ekspert i wieloletni praktyk w dziedzinie przewozu towarów niebezpiecznych. Od lat zajmuje się szkoleniem kierowców zawodowych i doradców DGSA. Jest członkiem Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA.

Podręcznik „Kurs ADR 2017 – 2019” zawiera wszystkie zakresy tematyczne bloków programowych kursów na przewóz towarów niebezpiecznych. Wszystkie kursy ADR są zawarte w jednym grzbiecie.

Podręcznik zawiera również materiały dodatkowe, ułatwiające zdanie egzaminu oraz pomocne w codziennej pracy kierowcy, m.in.:

 • tabelę zawierającą kompletny wykaz towarów niebezpiecznych,
 • alfabetycznie i numerycznie poukładany wykaz towarów niebezpiecznych,
 • pytania kontrolne zamieszczone po każdym z działów,
 • aktualną podstawę prawną przy każdym z rozdziałów,

Standardowo, do podręcznika dołączany jest bezpłatny dostęp do e-kursu ADR. E-kurs ADR stanowi doskonałe uzupełnienie kształcenia z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Kursant może w interesujący i nowoczesny sposób utrwalić swoją wiedzę, którą nabył za pośrednictwem podręcznika ADR.

W e-kursie ADR znajduje się również baza pytań występujących na egzaminie państwowym, dzięki czemu kursant ma możliwość lepszego przygotowania się do egzaminu.

ZAKRES I UPORZĄDKOWANIE TREŚCI MAKSYMALNIE UŁATWIA NAUKĘ:

 • 1. Spotkania 1-3 (trzy dni kursu)
  Obejmują materiał wymagany w czasie szkolenia podstawowego: przepisy prawne, klasyfikacja (z wyłączeniem klasy 1 i 7), wyposażenie pojazdów, dokumentacja (z wyłączeniem dokumentów wymaganych przy przewozie w cysternach oraz klasy 1 i 7), przewóz w sztukach przesyłki, przewóz luzem, zasady zachowania się na drodze – w tym w tunelach, kontrola przewozu towarów niebezpiecznych, podstawowe zasady pierwszej pomocy.
 • 2. Spotkania 4-5 (dwa dni kursu)
  Obejmują materiał wymagany w czasie szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu w cysternach: identyfikacja materiałów dopuszczonych do przewozu w cysternach, dokumenty wymagane w czasie przewozu w cysternach (zaświadczenie dopuszczenia pojazdu ADR, specyficzne zapisy w dokumencie przewozowym), wymagania konstrukcyjne wobec pojazdów, wymagania konstrukcyjne wobec cystern, podstawowe zasady podczas napełniania i opróżniania cystern, zachowanie się cysterny podczas jazdy.
 • 3. Spotkanie 6 (jeden dzień kursu)
  Obejmuje materiał wymagany w czasie szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu materiałów wybuchowych klasy 1: klasyfikacja materiałów wybuchowych, dokumenty wymagane w czasie przewozu materiałów wybuchowych (zaświadczenie dopuszczenia pojazdu ADR, specyficzne zapisy w dokumencie przewozowym), wymagania konstrukcyjne wobec pojazdów.
 • 4. Spotkanie 7 (jeden dzień kursu)
  Obejmuje materiał wymagany w czasie szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7: podstawowe informacje o promieniowaniu jonizującym, klasyfikacja materiałów promieniotwórczych, dokumenty wymagane w czasie przewozu materiałów promieniotwórczych – specyficzne zapisy w dokumencie przewozowym, konstrukcja sztuk przesyłki, zasady ładowania pojazdów i organizacji przewozu.
 • 5. Załącznikiem do podręcznika są instrukcje pisemne zgodne z ADR dla członków załogi pojazdu obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku.
 • 6. Osobno zebrano przykładowe pytania egzaminacyjne posegregowane według treści spotkań.