Przejdź do treści
Strona główna » KWALIFIKACJA WSTĘPNA » JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE?

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE?

Szkolenie okresowe prowadzone jest w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć. Obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E zgodnie z programem szkolenia. Szkolenie prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje: 21 godzin zajęć – w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego, 14 godzin zajęć – w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy. Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż dla jednego modułu szkolenia okresowego.

Zakres tematyczny i czas trwania modułów:

  1. Moduł obowiązkowy „Przypomnienie wiadomości” w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną – czas trwania 21 godz., a w tym: szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (7 godzin), stosowanie przepisów (7 godzin), bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska (7 godzin).
  2. Moduł numer 2 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” – czas trwania 7 godz.
  3. Moduł numer 3 „Czynnik ludzki w przewozie drogowym” – czas trwania 7 godz.

Dużym udogodnieniem dla kursantów jest możliwość odbywania części szkolenia metodą e-learningu. Wymaga to jednak sprawdzenia, czy wybrany przez nasz ośrodek korzysta z takiej formy szkolenia teoretycznego, tzn. ćwiczenia prowadzone są pod nadzorem trenera-wykładowcy przy użyciu komputera. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów e-kierowca.pl oraz wykazem ośrodków korzystających z tej formy szkolenia.