Przejdź do treści
Strona główna » KWALIFIKACJA WSTĘPNA » KWALIFIKACJA WSTĘPNA DLA OŚRODKÓW SZKOLENIA

KWALIFIKACJA WSTĘPNA DLA OŚRODKÓW SZKOLENIA

Kursy na kwalifikację wstępną prowadzone z użyciem oprogramowania wspomagającego proces kształcenia.

Kursy na kwalifikację wstępną i uzupełniającą to oferta dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach wybranej kategorii. Efektywnie i ciekawie przekazujemy na nich gruntowną wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów, racjonalnej jazdy, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki. Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego świadectwa kwalifikacji zawodowej. Kursant po zaliczeniu wszystkich wymaganych modułów danego kursu oraz spełnieniu wymagań postawionych w §7 „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314), posiada uprawnienia do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

POZNAJ PEŁNY ZAKRES E-KURSÓW NA KW DO WYKORZYSTANIA W TWOIM OŚRODKU

Kwalifikacja wstępna na kategorie
C, C1, C+E, C1+Eczęść podstawowa: 195 godz.część specjalistyczna:teoria: 65 godz.praktyka: 20 godz.
Kwalifikacja wstępna na kategorie
D, D1, D+E, D1+Eczęść podstawowa: 195 godz.część specjalistyczna:teoria: 65 godz.praktyka: 20 godz.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
na kategorie C, C1, C+E, C1+Eczęść teoretyczna: 65 godz.część praktyczna: 5 godz.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
na kategorie D, D1, D+E, D1+Eczęść teoretyczna: 65 godz.część praktyczna: 5 godz.
Kwalifikacja wstępna przyspieszona
na kategorie C, C1, C+E, C1+Eczęść podstawowa: 97 godz.część specjalistyczna:teoria: 33 godz.praktyka: 10 godz.
Kwalifikacja wstępna przyspieszona
na kategorie D, D1, D+E, D1+Eczęść podstawowa: 97 godz.część specjalistyczna:teoria: 33 godz.praktyka: 10 godz.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
przysp. na kategorie C, C1, C+E, C1+Eczęść teoretyczna: 32,5 godz.część praktyczna: 2,5 godz.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
przysp. na kategorie D, D1, D+E, D1+Eczęść teoretyczna: 32,5 godz.część praktyczna: 2,5 godz.