Przejdź do treści
Strona główna » KWALIFIKACJA WSTĘPNA

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

PODRĘCZNIKI – KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Oferujemy dwa podręczniki: dla bloków tematycznych C, C+E, C1, C1+E, oraz D, D+E, D1,
D1+E. Wiedza w każdym z tych działów rozdzielona została na dwie części: podstawową
i specjalistyczną – przystosowaną do każdej kategorii.

W części podstawowej znalazły się między innymi takie tematy jak:

  • poznanie układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania,
  • poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad,
  • umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych,
  • umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika.

W częściach specjalistycznych przykładowymi zagadnieniami są:

  • umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami
  • prawidłowego użytkowania pojazdu,
  • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych,
  • umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa,
  • umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu,
  • poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku.

Dodatkiem do materiałów na KW  są testy egzaminacyjne. Można je nabyć w zestawie z podręcznikami lub osobno.

Kursy na kwalifikację wstępną prowadzone z użyciem oprogramowania wspomagającego proces kształcenia.

Kursy na kwalifikację wstępną i uzupełniającą to oferta dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach wybranej kategorii. Efektywnie i ciekawie przekazujemy na nich gruntowną wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów, racjonalnej jazdy, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki. Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego świadectwa kwalifikacji zawodowej. Kursant po zaliczeniu wszystkich wymaganych modułów danego kursu oraz spełnieniu wymagań postawionych w §7 „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314), posiada uprawnienia do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.